ingatlan1.hu

Az ingatlan1.hu oldalon a hirdetés feladás magánszemélyek, ingatlanközvetítők részére egyaránt DÍJMENTES!

Szántó adás-vétel esetén az elfogadó nyilatkozat érvényessen változtatható-e a kifüggesztett 60-nap után?

utolsó módosítás: 2013. október 04. péntek - (17:01)

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az elfogadó nyilatkozat szántó adásvétel esetén, a nyilatkozott elővásárlási sorrend változtatható-e a 60-napos lejárat után az Önkormányzati záradékolást követően?
A kollégám a nyilatkozatban még csak helyben lakó, a kifüggesztés lejárata után eszébe jutott, hogy ő szomszéd is. Bírósági úton érvényesítheti ezt a megváltozott sorrend szerinti “szomszéd”
elővásárlási pozícióját?, és a már megtörtént adásvételben van-e esélye a tulajdonosi pozíció elnyerésére?

Köszönettel!
Kérdést feltette: Csaba

Tisztelt Csaba!

Bár a kérdését nem minden pontos tudjuk megfelelően értelmezni, de ha jól értjük arról van szó, hogy a 60 nap alatt volt olyan ember, aki azt hitte, hogy csak helyben lakó, majd a 60 letelte után rájött, hogy ő szomszéd is valójában…

Azt hiszem igen furcsa helyzet, de véleményem szerint az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő eltelte után semmiféle igényt nem érvényesíthet. Az ő logikája szerint az is megfelelne, ha a határidő után jutna eszébe, hogy lett volna rá pénze, csak éppen elfeledkezett a vánkosba rejtett családi örökségről…

Hogy a fentieket jogilag is alátámasszuk a következő hívom fel szíves figyelmét. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó általános szabályok szerint ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az ajánlat tartalmát magáévá teszi, a szerződés közöttük létrejön. Ha a jogosult a szerződési ajánlat elfogadására általában megszabott határidő alatt ilyen nyilatkozatot nem tesz, a tulajdonos a dolgot az ajánlatnak megfelelően vagy annál kedvezőbb feltételek mellett eladhatja. [Ptk. 3737. § (2)]

Mint a jogszabályi előírás is mutatja, az elővásárlásra jogosult a „megszabott határidőn” belül élhet elővásárlási jogával. A határidőn túl ilyen jogosultság nem illeti meg, attól kezdve a tulajdonos az ajánlatnak megfelelően vagy annál kedvezőbb feltételek mellett szabadon értékesítheti a dolgot.

Termőföld esetén az elővásárlásra nyitva álló határidőt jogszabály állapítja meg, annak meghatározása tehát nem a tulajdonosra van bízva. A határidő elteltét a jegyző igazolja. Amennyiben ez megtörtént, úgy a jog gyakorlására nyitva álló határidő eltelt, az elővásárlási jogra megalapozottan nem lehet hivatkozni. A határidő e tekintetben jogvesztő jellegű, azt követően az elővásárlási jog megszűnik és később sem éled fel.

Ugyancsak érdemes megjegyezni azon általános polgári jogi elvet, amely szerint saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat. Ha tehát valaki – neki felróhatóan – megfeledkezett arról, hogy amúgy elővásárlási jog illette volna meg és nem élt vele, akkor „magára vessen”.

Üdvözlettel:

Csurgay Ügyvédi Iroda
1065 Bp., Bajcsy-Zs. út 51. I. em. 5.

Tel:   +36 30 972 55 13
Fax: (+36 1) 354 04 86
E-mail: iroda (@) acsurgay (.) hu
 

Település:


Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Keresés

Partnereink