ingatlan1.hu

Az ingatlan1.hu oldalon a hirdetés feladás magánszemélyek, ingatlanközvetítők részére egyaránt DÍJMENTES!

El szeretnénk adni tulajdoni részünet a testvéreknek

utolsó módosítás: 2014. március 06. csütörtök - (11:41)

Nekem az lenne a problémám,hogy a nejemék 3-an örököltek egy lakást apósom halála után melyről anyósom a hagyatéki tárgyaláson lemondott a részéről a 3-rom gyerek javára,é s csak haszonélvezeti jog van rajta neki. Ő is szeretné eladni.

Ennek 16 éve.azóta anyósom velünk él. Az ingatlant nem lakja senki és azóta nagyon tönkre ment. Több milliót vesztet az értékéből.már mi többször is szerettük volna eladni,de a testvérek nem engedték.már úgy tönkre ment,hogy csak részletre tudnánk eladni de abba se mennek bele a testvérek. Eladnánk a részünket (1/3)de ők nem egyeznek bele. Másik kérdésem.1/3 tulajdon joggal lehet az ingatlant lakni?ha a másik 2 tulajdonos nem adja a bele egyezését.fáradozásukat előre is köszönöm.tisztelettel.

Feri

Tisztelt Feri!

A közös tulajdon értékesítésével, használatával kapcsolatos korábbi írásainkat ajánljuk figyelmébe, amelyekben többek között rögzítettük, hogy saját tulajdoni hányadával bármelyik tulajdonostárs rendelkezhet [Ptk. 145. § (1)]. A rendelkezési jog – egyebek mellett – magában foglalja a dolog, jelen esetben az ingatlan birtokának, használatának átengedéséhez való jogot, illetve azt a jogot is, hogy a dolog tulajdonjogát a tulajdonos másra átruházza.

Érdemes szem előtt tartani, hogy adásvétel útján történő értékesítés esetén a tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti, illetőleg előhaszonbérleti jog illeti meg. Ennek megfelelően, ha az ingatlan rá eső tulajdoni hányadát a tulajdonostárs adásvétel útján értékesíteni kívánja, akkor a többi tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg.

Az elővásárlási jog lényege, hogy amennyiben a dolgot el akarják adni, akkor a kapott ajánlatot a szerződés megkötése előtt kötelesek az elővásárlásra jogosulttal közölni. Ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az ajánlat tartalmát magáévá teszi, a szerződés közöttük létrejön. Ha a jogosult a szerződési ajánlat elfogadására általában megszabott határidő alatt ilyen nyilatkozatot nem tesz, a tulajdonos a dolgot az ajánlatnak megfelelően vagy annál kedvezőbb feltételek mellett eladhatja. A határidő tekintetében a jogszabály nem ír elő kötelező jelleggel időtartamot, azt alapvetően az értékesítő tulajdonostárs szabja meg az ésszerűség keretein belül, azaz a vételi ajánlat közlésekor annak elfogadására a körülmények által indokolt határidőt kell szabni. Azt, hogy az arra jogosult élni kíván elővásárlási jogával az arra szabott határidőn belül a feltételek teljesítésével együtt lehet, illetve kell jelezni.

Az előbbieken túl a közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti a bíróságtól, amely a közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét – ha ez a tulajdonostársak körülményeire tekintettel indokolt – megfelelő ellenérték fejében egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja. Ha a közös tulajdon más módon nem szüntethető meg, illetőleg a természetbeni megosztás jelentékeny értékcsökkenéssel járna, vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani. A fenti eljárásra nem szab határidőt a jogszabály, így az egy hosszabb (rövidebb) eljárás végén hozhat eredményt.

Üdvözlettel:

Csurgay Ügyvédi Iroda
1065 Bp., Bajcsy-Zs. út 51. I. em. 5.

Tel:   +36 30 972 55 13
Fax: (+36 1) 354 04 86
E-mail: iroda (@) acsurgay (.) hu
 

Település:


Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Keresés

Partnereink