ingatlan1.hu

Az ingatlan1.hu oldalon a hirdetés feladás magánszemélyek, ingatlanközvetítők részére egyaránt DÍJMENTES!

Jótállási és szavatossági igény érvényesítésének határideje

utolsó módosítás: 2011. november 05. szombat - (17:27)

Épület esetében szakértő által megállapított kivitelezési hiányosságokból eredő károk ( vakolathullás ) érvényesítése csak az öt éves jótállási időn belül érvényesíthető?
( 2005 végén átadott épületről van szó, a szakvélemény most készült
2011-ben. )
Kérdést feltette: Olcsváry Annamária

Tisztelt Olcsváry Annamária!

Mindenekelőtt érdemes elkülöníteni egymástól a jótállás és a szavatosság fogalmát, hiszen a köztudatban nem teljesen tisztázott a szavatossági jogok és a jótállás (a mindennapokban gyakran garancia megnevezéssel) közötti eltérés. A jótállás egy szerződést biztosító mellékkötelezettség, amely csak kifejezett jogszabályi előírás esetén (pl. egyes tartós fogyasztási cikkek esetén) vagy szerződésben önként vállalt esetben áll fenn, míg a szavatosság egy törvény által előírt, minden esetben kötelezően fennálló hibás teljesítésért való felelősség.

Hibás teljesítésről akkor beszélünk, ha a szolgáltatott dolog – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a szerződésben (vagy jogszabályban) meghatározott követelményeknek. Amennyiben hibás teljesítésre kerül sor, a vétlen fél számára a jogszabályok többféle (szavatossági) eszközt biztosítanak, melyek közül a Ptk. néhányat külön is nevesít. A jogok gyakorlására (ellenkező szerződési kikötés hiányában) a törvény által meghatározott sorrend szerint és határidőn belül van lehetőség.

A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni, ugyanis a közlés késedelméből eredő esetleges károkért a jogosult felelős. A hibás teljesítésre alapozott szavatossági igény érvényesítésére – főszabály szerint – a teljesítés időpontjától számított 6 hónapos (elévülési) határidő alatt van lehetőség.

Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva az előbbi határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított 1 év, tartós használatra rendelt dolog esetében 3 év. Ha a kötelező alkalmassági idő 3 évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. Ezen határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A kötelező alkalmassági idő tekintetében például az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet előírásai lehetnek irányadóak.

A fenti tájékoztatásunk a konkrét helyzet részleteinek ismerete nélkül íródott, így ebből eredően csupán általános jellegű lehet. A hibák esetleges korábbi bejelentésének, az elévülési idő folyásának, stb. komoly jelentősége lehet, így a fentieknél bővebb információk szükségesek egy megalapozott jogi vélemény kidolgozásához.

Amennyiben az ügylettel kapcsolatosan további kérdése merül fel, a konkrétumokkal együtt keresse irodánkat az alábbiakban megadott elérhetőségeken!

Üdvözlettel:

Település: ,


Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Keresés

Partnereink