ingatlan1.hu

Az ingatlan1.hu oldalon a hirdetés feladás magánszemélyek, ingatlanközvetítők részére egyaránt DÍJMENTES!

Hogyan mondhatok le a haszonélvezeti jogomról?

utolsó módosítás: 2011. október 26. szerda - (16:18)

Édesapám halála után a nővérem és én megörököltük egy szántó megnevezésű, 727 m2 területű ingatlannak a 15/300 részét, melyre a hagyatéki tárgyaláson a közjegyző édesanyám részére özvegyi haszonélvezeti jogot jegyeztetett be. A 727 m2 egy nadrágszíj parcella, 16 tulajdonostárs osztatlan, közös tulajdona. Most úgy tűnik, el lehetne adni. Édesanyám írt is egy lemondó nyilatkozatot, melyben ingyenesen lemond az ingatlanra bejegyzett haszonélvezeti jogáról.
Kérdésem: Elegendő-e ezt a lemondó nyilatkozatot az adás-vételi szerződéshez csatolni, vagy szükséges-e az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően a haszonélvezeti jogot az ingatlanról levetetni, a földhivataltól ennek bejegyzését kérni?
Kérdést feltette: Klára

Tisztelt Klára!

A haszonélvező a haszonélvezeti jogát ugyan nem ruházhatja át, de annak gyakorlását átengedheti, illetve arról akár ellenérték fejében, akár ingyenesen lemondhat.

Fontos megjegyezni, hogy miután a haszonélvezeti jog korábban minden bizonnyal bejegyzésre került az ingatlan-nyilvántartásba, így annak törlése érdekében is el kell járnia.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 32. § (3) bekezdése szerint a haszonélvezeti jog megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye.

Ugyancsak az Inytv. előírása, hogy a kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező. Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát), jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt. [Inytv. 26. § (2)]

Az előbbiek alapján azt mondhatjuk, hogy nincs akadálya annak, hogy a haszonélvező külön okiratban mondjon le a haszonélvezeti jogáról, azonban mindezt közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban célszerű megtennie. A szerződést megelőzően nem, de azzal egyidejűleg feltétlenül szükséges az okiratot a földhivatalba benyújtani, de az okirat csatolására legkésőbb vélhetően az adásvételi szerződést szerkesztő, illetve ellenjegyző ügyvéd is felhívja majd Önöket.

Üdvözlettel:

Település:


Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Keresés

Partnereink