ingatlan1.hu

Az ingatlan1.hu oldalon a hirdetés feladás magánszemélyek, ingatlanközvetítők részére egyaránt DÍJMENTES!

A törvényes öröklés rendje a jelenlegi és az új Ptk. szerint

utolsó módosítás: 2013. április 05. péntek - (13:55)

Első házasságomból van egy fiam.Második házasságomból nem született gyermekünk.Minden vagyonunkat házasságunk kötése után szereztük és minden a férjem nevén van. Az én szüleim és testvéreim nem élnek.Férjem szülei is már elhunytak 2 testvére van akikkel nem tarjuk a kapcsolatot csak köszönő viszonyban vagyunk.Kérdéseim a következők.Ha én előbb halok meg mint a férjem milyen arányban történik az örökség.Ha én jól gondolom vagyonunk fele engem illet így halálom esetén a fiam és a férjem örökli meg egyenlő arányban ?/25-25 %/. Ha a férjem maghal akkor ki fogja örökölni az ő részét.Mert nem szeretném ha a férjem testvérei részesülnének abból amit mi ketten szereztünk meg és a fiam ebből kimaradna hiszen az én elgondolásom szerint neki 75 % tulajdon része van.Köszönöm szépen a segítségüket.Erzsébet

Kérdést feltette: Erzsébet

Tisztelt Erzsébet!

Jelen fórum keretei nem adnak lehetőséget arra, hogy minden részletszabályra és lehetőségre kitérjünk, de kérdésére válaszolva a törvényes öröklés általános rendjét mindenképpen érdemes röviden összefoglalni.

Az alábbiakban azon, Ön által felvetett, konkrét példán keresztül vizsgáljuk, hogy mi történik akkor, ha Ön előbb halálozik el, mint férje.

Mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) rendelkezései szerint a házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik. Ennek megfelelően a házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik. Ettől a házastársak eltérően is rendelkezhetnek, de ha ilyesmi nem történt, akkor a férje nevén lévő, ám a házasságuk fennállása alatt szerzett vagyon közös vagyonuknak minősül. Ennek megfelelően Ön valamennyi ilyen ingó és ingatlan tekintetében 1/2 arányú tulajdonosnak tekinthető és – miután egyéb ági, illetve különvagyonról nem tett említést – ezen vagyontárgyak tekintetében lehet szó öröklésről.

A törvényes öröklés rendje szerint egy jól áttekinthető sorrendet lehet megállapítani. E szerint törvényes örökös elsősorban az örökhagyó gyermeke. Ennek megfelelően, ha egy gyermeke van, akkor az Ön valamennyi vagyontárgyát ő örökli 1/1 arányban.

Fontos azonban megemlíteni, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint az örökhagyó házastársa örökli mindannak a vagyonnak a haszonélvezetét, amelyet egyébként nem ő örököl (özvegyi jog). Ennek megfelelően tehát a gyermeke által örökölt vagyontárgyak haszonélvezete a férjét fogja illetni.

Felhívjuk azonban szíves figyelmét, hogy az új, immáron az Országgyűlés által elfogadott és a Magyar Közlönyben is kihirdetett, várhatóan 2014. március 15. napján hatályba lépő Ptk. a fentiektől eltérő szabályokat tartalmaz, így bár fennmarad az a szabály, hogy a törvényes örökös első sorban az örökhagyó gyermeke, de az örökhagyó házastársát a leszármazó örökös mellett immáron holtig tartó haszonélvezeti jog illeti majd meg az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon, továbbá egy gyermekrészt is örököl a hagyaték többi részéből. Mindez leegyszerűsítve tehát azt jelenti, hogy az Önnel közösen lakott lakás kivételével gyermeke és a közös férje örökölnek Ön után 1/2-1/2 arányban, míg a közösen lakott lakást gyermeke örökli Ön után 1/1 arányban.

Férje halála esetén egészen más a helyzet.

Férjének nincsen gyermeke és így egyéb leszármazója sem, ezért a törvényes öröklés további szabályait kell segítségül hívnunk. Leszármazó hiányában a házastárs vagy a bejegyzett élettárs örököl. Jelen esetben tehát Ön, feltéve, hogy a férje előbb halálozik el. Amennyiben az Ön halála korábban következne be, akkor viszont felmenők hiányában az öröklésből kiesett szülők helyén azok leszármazói, tehát oldalági rokonok, jelen esetben a testvérek örökölnek.

A fenti szabályok az új Ptk.-val szintén más megvilágításba kerülnek.

Amennyiben az ügylettel kapcsolatosan további kérdése merül fel vagy segítségre van szüksége, keresse irodánkat a honlapon is megadott közvetlen elérhetőségeken!

Üdvözlettel:

Csurgay Ügyvédi Iroda
1065 Bp., Bajcsy-Zs. út 51. I. em. 5.

Tel:   +36 30 972 55 13
Fax: (+36 1) 354 04 86
E-mail: iroda (@) acsurgay (.) hu
 

Település:


Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Keresés

Partnereink