ingatlan1.hu

Az ingatlan1.hu oldalon a hirdetés feladás magánszemélyek, ingatlanközvetítők részére egyaránt DÍJMENTES!

Rendszeresen zavarnak a szomszédaim, mit tehetek?

utolsó módosítás: 2011. szeptember 01. csütörtök - (10:47)

T.Cim!
Egy 45 lakásos társasház földszinti lakásában lakom. A lépcsőházhoz tartozó lépcső feljáró a lakásom mellett van, a konyhaablakomtól fél méterre, a hálószobámtól 2 méterre. Két család a lépcsőházból rendszeresen ezt használja társalgónak játszótérnek. A sokgyermekes családhoz még idejönnek a lakótelepről a barátaik, sokszor 15-20 gyerek ül a lépcsőn. Két éve hiába szólok, jobbára amikor éjszakás vagyok és nappal aludnék. Este ugyanezen család felnőtt tagjai és ismerősei használják kocsma teraszként a lépcsőt, itt isznak, hangoskodnak. Ezért is hiába szóltam többször, arra hivatkoznak ez nem csendháborítás, mert nincs tiz óra. Már a munkahelyem és egészségem van veszélyben, hisz rendszeresen nem tudom kipihenni magam, a fáradtság miatt márciusban volt egy munkahelyi balesetem is éjszakás műszakban. Ezen túlmenően nem tudok egy telefont sem úgy lebonyolítani, vagy vendéggel beszélgetni, hogy ezt ne hallgatnák. Sem az önkormányzat sem a közös képviselő tenni ez ügyben nem tud. Van-e lehetőség jogilag ennek rendezésére, hogy az áldatlan állapot megszűnjön? Köszönöm válaszukat.
Kérdést feltette: Veronika

Tisztelt Veronika!

Viszonylag sok lehetősége van, de sajnos mindegyik inkább csak jogi értelemben jelenthet megoldást és kikényszeríthetőségük vagy megvalósításuk komoly nehézségekbe ütközhet.

Alapként kezelhetjük, hogy a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Tht.) szerint minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára, ez azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos jogát és jogos érdekét. A közgyűlés a birtoklás, használat és hasznosítás módját meghatározhatja. [23. §] Ennek megfelelően tehát a közgyűlés szabályozhatja a kérdést, azonban értelemszerűen ehhez a többi lakó támogatására is szüksége lesz.

A Tht. szerint a szervezeti-működési szabályzat kötelező tartalmi eleme a társasházi lakóépület házirendje, mely meghatározza a közös tulajdonban lévő épületrészek, területek és helyiségek használatára vonatkozó részletes szabályokat is. Bár a házirend szabályait – a használat jogcímétől függetlenül – a lakás, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiség mindenkori használója köteles a Tht. előírásai szerint betartani, azok kikényszeríthetősége mégis meglehetősen nehézkes.

A közgyűlési határozat, illetve a házirend szabályainak megsértését a legkülönbözőbb módokon szankcionálhatják, de azok későbbi kikényszerítése a társasház feladata, így e tekintetben a közös képviselő nagyfokú együttműködésére szorulhat.

Egyebekben érdemes még megjegyezni, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) – mint a Tht. mögöttes joganyaga – szomszédjogi rendelkezései szerint a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. [100. §] Ezen jogszabályi előírás alapján peres eljárást is kezdeményezhet, de sajnos még kedvező döntés esetén sem valószínű, hogy komoly hatást érne el a jövőre nézve.

Sok egyéb jogi lehetősége is lehet az adott körülményektől függően (pl. birtokháborítással kapcsolatos eljárás az illetékes jegyzőnél, rendőrség tájékoztatása, stb.), összességében sajnos mégis azt mondhatjuk, hogy a rendelkezésére álló jogi eszközök ugyan hangzatosak lehetnek, de hatékonysági fokuk felettébb alacsony.

Település: ,


Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Keresés

Partnereink