ingatlan1.hu

Az ingatlan1.hu oldalon a hirdetés feladás magánszemélyek, ingatlanközvetítők részére egyaránt DÍJMENTES!

Meddig terjed a közös képviselő jogköre?

utolsó módosítás: 2011. november 03. csütörtök - (15:58)

Közös képviselőnk a Társasház biztosítását felmondta, másik biztosítótársasággal szerződött – a tulajdonostársak tudta nélkül. Minderről két hónappal az esemény megtörténte után tett ki egy értesítő cédulát. Biztosítási kötvényt – külön kérésre – felmutatni nem tud, csupán egy értesítőt az éves díjfizetési kötelezettségről. Eljárása indoklásául a Számvizsgáló Bizottságra hivatkozik. A Számvizsgáló Bizottság évek óta csupán két főből áll.
Megítélésük szerint törvénysértő-e a közös képviselő eljárása, továbbá fenntartható-e az az állapot, hogy a számvizsgáló bizottság kétfős?
Köszönettel:
J.E.
Kérdést feltette: Edit

Tisztelt Edit!

A társasház alapító okirata, valamint szervezeti és működési szabályzata feltétlenül fontos lenne ahhoz, hogy megalapozott válasszal szolgálhassunk, hiszen a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Tht.) 13. § (2) e) pontja szerint a közös képviselő hatáskörére és feladataira vonatkozó előírások a szervezeti-működési szabályzat kötelező tartalmi elemei.

A fenti dokumentumok, továbbá az esetleges egyéb iratok (pl. közgyűlési határozatok könyve) ismerete nélkül csupán azon általános észrevételt tudjuk tenni, hogy a közös képviselő alapvetően a közgyűlés határozatait hajtja végre, de például köteles minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának biztosítása érdekében.

Az SZVB kapcsán megjegyezzük, hogy a számvizsgáló bizottság ellenőrzési jogkörére, feladataira vonatkozó részletes szabályok ugyancsak a szervezeti-működési szabályzat kötelező tartalmi elemei. [Tht. 13. § (2) f) pont] Érdemes kiemelni mindazonáltal, hogy az SZVB Tht-ben meghatározott jogkörei között nincsen olyan, mely a közös képviselőnek való általános utasítás adási jogot tartalmazná, így a közös képviselőnek az SZVB-re való hivatkozása az szmsz vagy az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában megalapozatlannak tűnik. Az SZVB létszámára, annak működésére vonatkozó szabályokat szintén az szmsz kell, hogy tartalmazza.

A megoldást szem előtt tartva azt javasoljuk, hogy vizsgálják meg a társasház szmsz-ét, illetve alapító okiratát, hívjanak össze közgyűlést, rendezzék a számvizsgáló bizottság működését és hozzanak határozatot a ház biztosítása kapcsán, mely onnantól kezdve a közös képviselőt is kötelezi! A Tht. 35. § (2) szerint kötelező a közgyűlés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérték. Ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra a közgyűlést nem hívja össze, azt a 30. napot követő 15 napon belüli időpontra a számvizsgáló bizottság, ennek elmulasztása esetén az összehívást kérő tulajdonostársak vagy az általuk írásban megbízott bármely tulajdonostárs jogosult összehívni.

Amennyiben az egyedi körülményeket is figyelembe vevő választ kér, úgy kérjük, hogy a válasz végén is megjelölt elérhetőségeken keressen bennünket és juttassa el részünkre a társasház alapító okiratát, szmsz-ét, ileltve ha rendelkezésükre áll, akkor a közgyűlési határozatok könyvét is.

Üdvözlettel:

Település: ,


Meddig terjed a közös képviselő jogköre? bejegyzéshez 1 hozzászólás

  • 1
    Szabó István
    2012. május 26. szombat | 08:42

    A közösképviselőnk kicseréltette a lépcsőházi vaskeretes ablakokat műanyag ablakokra,ezt kb.3fő szavazta meg,szóbeli megkérdezéskor sem értett egyet sok lakó,ennek ellenére megcsináltatta és a költségét elosztva a társasház összes lakójára ráterhelte.Emellett fenyegetőzik,hogy aki nem fizet azt bíróságra adja,jgogos-e a követelése?

Keresés

Partnereink