Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek

 

Általános Szolgáltatási Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat

1. A Szolgáltató

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza az Ingatlan Média Kft.,
mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett www.ingatlan1.hu és aldomainek
használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Szolgáltató elérhetőségei:
Ingatlan Média Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9721 Gencsapáti, Deák F. U. 65
Cégjegyzékszám: 18-09-109096
Adószám: 14929508-2-18
E-mail: info@ingatlan1.hu

2. Alapvető Fogalmak

Portál: a Szolgáltató által üzemeltetett domaineken elérhető internetes felületek és tartalmak (www.ingatlan1.hu és valamennyi aldomain)

Találati lista: Az Portálon meghatározott keresésnek,szűrésnek vagy korlátozásnak megfelelő hirdetéslista, ahonnan az egyes hirdetések elérhetők. Találati lista az Ingatlan1.hu által meghatározott feltételek alapján létrehozott hirdetés lista is.

Felhasználó: Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Portált függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.

Hirdető olyan Felhasználó, aki a Portálon elektronikus regisztrációs őrlap kitöltésével elektronikus úton szerződést köt a szolgáltatások igénybevételére.

Adminisztrációs Felület: A Hirdetők által a hirdetések rögzítésére és kezelésére igénybe vehető, regisztrációhoz kötött felület.

3. A Felhasználási Feltételek hatálya.

Jelen ÁSZF (a továbbiakban: Szabályzat) a www.ingatlan1.hu URL-en elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Jelen Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt a Szolgáltató bármikor módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató a felhasználókat tájékoztatja, a tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

4. A Portál célja

A Portál célja ingatlan-adatbázis kialakítása, működtetése. A honlapon működő adatbázist nem a Szolgáltató, hanem a Hirdetők alakítják ki és építik.

5. A szolgáltatás igénybe vétele

A honlapon keresni bármely Felhasználó jogosult, a hirdetés feladása regisztrációhoz kötött.

A természetes személy Hirdetők név, e-mail cím és jelszó megadásával regisztrálhatnak, ezt követően a megadott e-mail címre kapják meg a belépéshez szükséges, a regisztráció aktiváláshoz szükséges linket, amire kattintva élesítik a regisztrációt és ezt követően beléphetnek az Adminisztrációs Felületre.

Nem természetes személy Hirdetők (Ingatlanirodák) regisztrációja a szükséges adatok megadását követően a Szolgáltató által kerül engedélyezésre. A regisztráció jóváhagyásáról Szolgáltató e-mailben értesíti a regisztráció során megadott címen.

A regisztrált felhasználó adatlap kitöltésével jogosult hirdetés feladására.

A hirdetésfeladás Hirdetők részére díjmentes.

Hirdetők csak és kizárólag ingatlan hirdetést adhatnak fel, egyéb szolgáltalás reklámozása Hirdető azonnali törlésével jár.  

Természetes személy Hirdető 3 (három) ingyenes ingatlan apróhirdetést adhat fel és egyidejűleg nem lehet háromnál több ingyenes apróhirdetése a Portálon.

Nem természetes személy Hirdető előre meghatározott hirdetési csomagok közül választhat és a megjeleníthető hirdetések száma nem lehet magasabb a csomagban foglalt darabszámnál.

A feladott hirdetés időbeli megkötés nélkül aktív. A feladott hirdetés törlése vagy inaktiválása az Adminisztrációs Rendszerbe történő belépést követően megoldható. XML-en keresztül kapott hirdetések törlése XML-en keresztül is történhet a megfelelő parancsi kiadásával.

Nem természetes személy Hirdetők által a havonta feladható új hirdetések száma nem lehet több, mint a választott csomag darabszámának 30 % - a. A regisztrációt követően erre vonatkozóan 30 nap türelmi idő áll a hirdető rendelkezésére.

Az igénybe vehető szolgáltatások díjszabásának megváltoztatására a Szolgáltató fenntartja magának a jogot. Az igénybe vehető szolgáltatások aktuális Kredit értéke (ide nem értve a hirdetések kiemelését) a megrendeléskor mindig jól látható helyen szerepel a honlapon.

Fiók megszüntetése esetén a rögzített adatok és hirdetések törlésre kerülnek.


6. A felhasználók és Szolgáltató felelőssége

A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

A Szolgáltató kijelenti, hogy nem folytat ingatlanközvetítői tevékenységet. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a honlapon szereplő ingatlanok paramétereinek valóságtartalmáért. Az ebből eredő jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli, aki mentesíti a Szolgáltatót a harmadik személyek részéről a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi igénytől.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása alapján ideiglenesen vagy véglegesen bárkit kizárjon a Portál felhasználói közül. A kizárt Felhasználókat a kizárás tényéről a Szolgáltató e-mailben értesíti. A kizárt Felhasználók a továbbiakban nem kísérelhetik meg a Portál elérését más név alatt vagy más felhasználón keresztül.

7. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

Szombathely, 2018.06.20.

 

1. sz. melléklet

Az ingatlan1.hu portálon igénybe vehető hirdetési szolgáltatások

Nem Egyéni Hirdetők részére elérhető szolgáltatások

Az ingatlan1.hu Adinisztrációs Rendszerében az ingatlanok, referensek adminisztrációja és a Portálon történő megjelenítése ingyenes.

Természetes Személy Hirdetők részére elérhető szolgáltatások

Hirdetések feladása
Egyéni Hirdető 3 (három) ingyenes ingatlan apróhirdetést adhat fel. Egyéni Hirdető -nek egyidejűleg nem lehet háromnál több ingyenes apróhirdetése a Portálon.